Home

Welkom bij Basic Sidecars

Op deze site vind je een overzicht van de door ons gebouwde en aangepastemotoren / zijspannen.
Voor info klik contact. Vragen staat vrij.

Voor lopende projecten zie onze Facebook pagina.

Informatie over het jaarlijks door ons georganiseerde zijspantreffen vind je onder de knop “zijspantreffen” hier boven.

Welcome to Basic Sidecars

On this site you will find an overview of our custom built motorcycle / sidecars.
For info click on contact.We’ll be happy to give you tips and tricks.

For ongoing projects check our Facebook page.

Information about our sidecar meeting witch we organize every year is also on this site. Just click on the button “zijspantreffen” above